Too Much, Too Young

Too much, too young – tanssiteos seitsemälle autismin kirjon
nuorelle

Ensi-ilta: 9.6.2018, X Dance Festival, Helsinki

Nykytanssiteos Too much, too young sai ensi-iltansa kesäkuussa 2018 Zodiakin
näyttämöllä Kaapelitehtaalla osana inklusiivisen tanssin festivaalia X Dance Festival.

Teoksessa esiintyy seitsemän autismin kirjon nuorta, koreografi Liisa Pentti sekä kolme avustajaa. Teoksen koreografia luotiin yhdessä autismin kirjon nuorten ryhmän kanssa. Liisa Pentti on työskennellyt ryhmän kanssa vuodesta 2015 ohjaten ryhmän viikottaisia tanssitunteja.

Too much, too young perustuu viikkotunneilla käytettyihin kehollisiin harjoitteisiin ja tehtäviin, joiden kautta tanssijat ovat löytäneet oman liiketyylinsä. Teoksessa tuodaan esille niin jokaisen yksilölliset lahjat kuin ryhmän synnyttämä energia ja uteliaisuus sekä hetkessä syntyvien henkilökohtaisten taiteellisten valintojen pohjalta nousevat tilanteet.
Jokaisella ryhmän jäsenellä on oma taiteellinen kieli, jonka teos nostaa esille. Too much,too young -teoksen tausta-ajatuksena on antaa autismin kirjon nuorille tilaisuus luoda omaa liikesanastoaan, ilmaista itseään tanssin kautta sekä viedä eteenpäin heidän prosessiaan katsoja-kokijasta esiintyjäksi.

Konsepti: Liisa Pentti
Koreografia luotu yhdessä tanssijoiden kanssa
Tanssijat: Risto Hirvonen, Suzana Ivanac, Vilma Koskinen, Anna Lipiäinen, Jarkko
Malmqvist, Mesi Medeiros, Liisa Pentti, Antti Selki, Samuli Seppänen, Laura Sorvari, Tuula
Turunen
Koreografin assistentit: Tuula Turunen, Laura Sorvari
Avustaja: Annina Lindeman
Valosuunnittelu: Meri Ekola
Äänisuunnittelu: Jouni Tauriainen
Pukusuunnittelu: Tua Helve
Tuotantoassistentti: Vilma Riikonen
Tuottaja: Inari Pesonen
Valokuvat: Sari Antikainen
Tuotanto: Liisa Pentti +Co, Zodiak – Uuden tanssin keskus, X Dance Festival
Tukijat: Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki

 

Tietoa tapahtumajärjestäjälle

Esityksen kesto:40 minuuttia
Ryhmän koko: 11 Henkilöä
Kaupunki, josta matkustaa:Helsinki
Tilatoive: Esitystilan toivottu koko on noin 9 x 10 metriä
Tekniikan tarve/rider:Tilaan tarvitaan äänentoistojärjestelmä sekä näyttämövalot. Valosuunnitelma tehdään tilan ja saatavilla olevan valokaluston mukaan. Tilan rakennukseen sekä harjoituksiin tilassa tarvitaanyhteensä noin 5 tuntia. Purku kestää noin 1-2 tuntia.
Media:http://liisapentti.com/too-much-too-young/
Muuta huomioitavaa:

Lähetä kysely