Kaikkien Festari on Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutettu kokeiluhanke, jossa pureudutaan festivaalien inkluusioon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen myös esiintyjien osalta. Tavoitteena on hankkeen myötä tehdä tunnetuiksi ja näkyviksi ne festivaalit ja tapahtumat, jotka toteuttavat syrjimättömyyttä ja toimivat yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjinä.

Teemme festivaaleille mahdollisimman helpoksi lähteä mukaan, sillä monipuolinen artistirosterimme sisältää ennennäkemättömiä taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä Suomesta ja ulkomailta. Tutustu taiteilija-esittelyihin.

Mikä on Kaikkien Festari?

Kaikkien Festari on pilottihanke, jonka tavoitteena on laajentaa festivaalien ohjelmistoa ja saattaa festivaalijärjestäjät tietoisiksi ryhmien erityistarpeista ja auttaa niiden huomioonottamisessa.

Kaikkien Festari pyrkii avaamaan ovia esiintyjille, joiden on muuten hankala löytää lavoja esiintymiselle. Kaikkien Festari auttaa materiaalien tekemisessä, yhteydenpidossa tapahtuman järjestäjän kanssa. Me haastamme sinut, tapahtumanjärjestäjä, tutustumaan rosteriimme.

Taustaa

ACCAC Global toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kokeiluhanketta, jossa pureudutaan festivaalien inkluusioon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen myös esiintyjien osalta. Kaikkien Festari -hankkeessa identifioidaan potentiaaliset suomalaiset inklusiiviset esiintyjäryhmät ja vammaistaiteen edustajat ja pyritään luomaan heille edellytykset kiertämiseen ja uusiin esiintymismahdollisuuksiin.

Saavutettavuuden eteen tapahtumissa on tehty aktiivisesti työtä ja kannustettu järjestäjiä ottamaan huomioon erilaisten yleisöjen tarpeet. Kulttuuri kuuluu lainsäädäntömme mukaan kaikille, niin tekijöinä kuin kokijoina ja tässä hankkeessa on tarkoitus luoda uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia festivaaleille, taiteilijoille sekä yleisölle.