Mikä on Kaikkien Festari?

Kaikkien Festari alkoi Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana kokeiluhankkeena, jonka tavoitteena oli pureutua tapahtumien inkluusioon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen myös esiintyjien osalta. Hanke päättyi joulukuussa 2019, mutta Kaikkien Festari jatkaa toimintaansa kentän lämpimän vastaanoton jälkeen. Jo ensimmäisenä vuonna Kaikkien Festari mahdollisti kotimaisia ja kansainvälisiä esityksiä ympäri Suomen, sekä koulutti tapahtuma-alan toimijoita.

Tavoitteenamme on tehdä tunnetuiksi ja näkyviksi ne tapahtumat, jotka toteuttavat syrjimättömyyttä ja toimivat yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjinä. Tapahtumat voivat lähteä mukaan suunnittelemalla ohjelmistoaan yhdenvertaisemmin, aloittamalla saavutettavuussuunnittelun tai kouluttamalla henkilökuntaansa asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Nämä ovat Kaikkien Festareita!

Teemme osallistumisen festivaaleille mahdollisimman helpoksi. Monipuolinen esiintyjärosterimme sisältää ennennäkemättömiä taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä Suomesta ja ulkomailta. Tutustu esiintyjiimme! Lisäksi olemme rakentaneet helposti lähestyttäviä koulutuksia, joilla esimerkiksi saavutettavuussuunnittelun voi aloittaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa pohtien.

Taustaa

ACCAC Global on toiminut yhdessä Esteetön taide ja kulttuuri ry:n kanssa yhdenvertaisuuden eteen jo toistakymmentä vuotta. Saavutettavuuden eteen tapahtumissa on tehty aktiivisesti työtä ja kannustettu järjestäjiä ottamaan huomioon erilaisten yleisöjen tarpeet, mutta osittain esiintyjien tarpeet ovat jääneet huomiotta. Kulttuuri kuuluu lainsäädäntömme mukaan kaikille, niin tekijöinä kuin kokijoina ja tässä kokeiluhankkeessa luotiin uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia festivaaleille, taiteilijoille sekä yleisölle.

Halusimme identifoida potentiaaliset suomalaiset inklusiiviset esiintyjäryhmät ja vammaistaiteen edustajat, joille lähdimme luomaan edellytykset kiertämiseen ja uusiin esiintymismahdollisuuksiin. Lisäksi halusimme perehtyä festivaalien inkluusioon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen myös esiintyjien osalta: laajentaa festivaalien ohjelmistoa ja saattaa festivaalijärjestäjät tietoisiksi ryhmien erityistarpeista ja auttaa niiden huomioonottamisessa.

Näistä lähtökohdista haimme Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea, jolla kokeiluhanke saatiin käyntiin.