Kaikkien Festarin verkkosivut on auki

Kaikkien Festari on ACCAC Globalin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteuttama suunnannäyttäjä- kokeiluhanke, joka keskittyy erityistarpeisten taiteilijoiden ja inklusiivisten taiteilijaryhmien nostamiseen tapahtumajärjestäjien sekä suuren yleisön tietoisuuteen, mikä tulee lisäämään heidän keikkailumahdollisuuksiaan.

Edellytys näiden taiteilijoiden keikkailun lisääntymiselle kuitenkin on, että myös esiintyjätilat tapahtumissa ovat esteettömiä ja kaikin tavoin saavutettavia.

Takatilojen esteettömyyden edistäminen onkin Kaikkien Festari-hankkeen toinen tavoite. Ne festivaalit ja tapahtumat, jotka toteuttavat syrjimättömyyttä myös artistivalinnoissaan toimivat yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjinä.

Verkkosivut ovat nyt auki. Sieltä löytyy tietoa hankkeesta, sen taustasta, niin koti- kuin ulkomaisista taiteilijoista, sekä siitä kuinka juuri sinä voit osallistua Kaikkien Festari-hankkeeseen. Lisäksi Uutisissa voi kätevästi seurata hankkeen etenemistä sekä muuta aiheeseen liittyvää ajankohtaista.